Małgorzata Jabłońska

Małgorzata Jabłońska, fot. Izabella Górska

fot. Izabella Górska

Małgorzata Jabłońska jest teatrologiem, pracuje nad metodologią opisu dramaturgii ciała w spektaklu teatralnym, zajmuje się historią i problematyką treningu aktorskiego oraz opartymi na działaniach cielesnych strategiami niewerbalnej komunikacji w teatrze i życiu społecznym. Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje rozprawę doktorską: Ku dramaturgii ciała. Wpływ biomechaniki Wsiewołoda Emiliewicza Meyerholda na koncepcje treningu aktorskiego w teatrze europejskim XX wieku. Była organizatorką pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Wsiewołoda Meyerholda „Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda” organizowanej w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu w 2013 roku. Opublikowała m.in. opracowania: Ciało gardzienickie. Uwagi o biologii i komunikacji cielesnej w praktykach teatralnych OPT „Gardzienice” w Lekturach dramatyczności. Esejach z dramatologii (2010), Przewodnik: Meyerhold wDidaskaliach”. Od 2004 roku jest człon­kiem Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Jest współautorką książki Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu (2015). Od 2007 roku prowadzi autorskie warsztaty oparte na metodzie practice as research m.in. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z Teatrem Próg i Studiem Matejka. Obecnie pracuje jako koordynator projektów badawczych i naukowych w Instytucie Grotowskiego.