Biogram

Magdalena Paszkiewicz

Reżyserka

Magdalena Paszkiewicz, fot. Paweł Klepacz

fot. Paweł Klepacz

Magdalena Paszkiewicz jest tancerką, choreografem, magistrem fizyki, doktorem nauk ekonomicznych, instruktorką tańca współczesnego, a także starszym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Od 1998 roku związana z Teatrem Tańca PRO jako tancerka, obecnie jest jego kierownikiem artystycznym w Łódzkim Domu Kultury. Wyreżyserowała i opracowała choreografię do spektaklów: Borderline (debiut reżyserski 2007), Roboczogodziny, czyli kobiecość krańcowa (2009), Historie być może prawdziwe (2012), Wióry lecą! (2012), Pokojówki (2013). Współpracuje z Teatrem Kilku Osób kierowanym przez Mariana Glinkowskiego. Razem z Teatrem wystąpiła w: Słowach pomieszanych ze snami (2010) na podstawie prozy poetyckiej Herberta oraz Orfeuszu (2012), inscenizacji poematu Miłosza Orfeusz i Eurydyka, tekstów Wergiliusza, Herberta i Rilkego. Współtworzyła spektakle Teatru CHOREA: Vidomi (2014), Brzydal (2013) oraz monodram Upadek, PSYCHO-SOMATIC GAYm (2010). Organizuje warsztaty choreograficzne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w projektach „ArtImpulsy” (2014) oraz „Vidomi – kontynuacje” (2015).