Biogram

Leszek Kolankiewicz

Badacz

Leszek Kolankiewicz, fot. Magdalena Mądra

fot. Magdalena Mądra

Leszek Kolankiewicz (ur. 1954) jest kulturoznawcą, antropologiem widowisk. Był dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie (2012–2016), dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2005–2012), przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze PAN (2007–2011), członkiem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, przewodniczącym Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010–2012), wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2005–2009), współpracownikiem International School of Theatre Anthropology (od 1992). Autor książek: m.in. Na drodze do kultury czynnej (1978), Święty Artaud (1988, 2001), Samba z bogami. Opowieść antropologiczna (1995, 2007), Dziady. Teatr święta zmarłych (1999, w przygotowaniu wersja angielska), Wielki mały wóz (2001).