Joseph Auguste Louis

fot. Magdalena Mądra

Joseph Auguste Louis jest hounganem (kapłanem vodou). Po raz pierwszy zobaczył migotliwe światło haitańskiego dnia w 1967 roku, jako syn Renevii Moise i Clovisa Louis w wiosce Cazale na Haiti, w niemal tym samym miejscu, gdzie dziś prowadzi swoją peristyle (świątynię vodou) w części wioski zwanej Grand Chemin.

Od wczesnych lat wiedział o związkach swojej społeczności z odległym krajem o nazwie Polska, który w miejscowym języku kreolskim zwany jest Lapoloy. Słuchał opowieści starych ludzi o ich polskich przodkach, a gdy miał czternaście lat jego sąsiad, znany houngan Amon Frémon, powrócił do wioski, zabawiając sąsiadów fascynującymi, egzotycznymi opowieściami o obrzędach vodou w zielonych lasach Polski i o zakrapianych wódką wieczorach, podczas których w dziwnych łodziach o kadłubach przypominających kształtem osy on i jego dobry przyjaciel, polski houngan Jerzy Grotowski, płynęli nurtem rzek do różnych miejsc kultu, położonych pośród soczystej zieleni polskiego krajobrazu.

Gdy ukończył osiemnaście lat, zaczęły nawiedzać go w snach wizje, w których duchy, takie jak Simbi, Ogou Feray i Ezili Dantho, które przekazywały mu ważne wiadomości. Niespełna rok później, gdy wizje zaczęły pojawiać się też na jawie, wiedział, że przeznaczone jest mu służyć loa, czyli bogom/duchom vodou. Dostąpił wtajemniczenia w tajne obrzędy towarzyszące liminalnym stanom przejściowym i został poślubiony w kosmicznych ślubach Ezili Fredzie i Ezili Dantho. Od tej pory w dniach poświęconych Boginiom (wtorki i piątki Dantho oraz wtorki i czwartki Fredy), Louis nie będzie dzielić łoża ze swoją towarzyszką, spędzając noce w specjalnym pokoju przeznaczonym Boginkom.

6 stycznia 1990 roku Louis został oficjalnie hounganem i od tej pory jego sąsiad Amon Frémon albo wuj Milfrence Joseph – szanowany houngan z większej miejscowości o nazwie Cabaret – będą wzywać go, aby asystował im w obrzędach. Terminując w ten sposób, Louis zgłębił wiedzę o rytualnych i kosmologicznych aspektach vodou w formie znanej w tej części kraju.

25 stycznia 1999 roku Louis założył na ziemi swoich przodków własne stowarzyszenie vodou (societe vodouizan) o nazwie Rasin San Bout (Korzenie Bez Końca). Stowarzyszenie służy wszystkim Bogom, ale wyróżnia spośród nich „duchy gorące” – bardziej bojowe, narodzone z okrucieństw haitańskiej rewolucji, należące do rytu nanchon petwo. Dostąpiwszy najwyższego możliwego stopnia wtajemniczenia dostępnego dla houngana i stając się Empereurem, Louis jest powszechnie ceniony jako jeden z najbardziej kompetentnych kapłanów, który uzdrowił tysiące osób w duchowej potrzebie, wybawiając ich z duchowych udręk i męczarni.