Jana Pilátová

Jana Pilatova, fot. Tobiasz Papuczys

fot. Tobiasz Papuczys

Jana Pilátová jest profesorem na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (DAMU), gdzie wykłada od 1990 roku. W 1968 roku przebywała na stażu w Teatrze Laboratorium i od tego czasu publikuje w Czechach i za granicą artykuły o pracy Jerzego Grotowskiego, jego uczniów i kontynuatorów. Tłumaczy również ich teksty. Syntezą jej wieloletnich przemyśleń nad dokonaniami Grotowskiego jest opublikowana w 2009 roku książka Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Współpracuje z Odin Teatret w ramach Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA). W latach 1998–2002 prowadziła Integracyjny Program Kreatywności, w którym teatr spełniał funkcję terapeutyczną. Współpracuje jako dramaturg z niezależnymi zespołami teatralnymi: Teatr Continuo i Farma v jeskyni. W 2005 roku otrzymała czeską nagrodę Żywy Skarb, a w 2009 roku odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jest kuratorką projektu „Więcej niż teatr” prowadzonego w Instytucie Grotowskiego.