Jan Rosołowski

Jan Rosołowski, fot. ze zbiorów artysty

fot. ze zbiorów artysty

Jan Rosołowski (ur. 1961) studiował filozofię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po stanie wojennym wyemigrował z kraju, w 1989 roku był słuchaczem psychologii na paryskiej Sorbonie. Zdobył uprawnienia zawodowe i do dziś praktykuje jako psycholog. Karierę artystyczną zaczął po studiach na Wydziale Sztuk Plastycznych na paryskiej Sorbonie. W 2003 roku odbył we Francji kolejne studia w Spéos Paris London Photographic Institute. Za swoją działalność fotograficzną otrzymał kilka konkursowych nagród: Best Portrait Award (konkurs krajowy, Francja, 1999), złoty medal (Austria, 2000), złoty medal (Italian Grand Tour della Collina, 2000), nominację (Voies Off Arles).