Biogram

Grzegorz Niziołek

Badacz

Grzegorz Niziołek, fot. Irena Lipińska

fot. Irena Lipińska

Grzegorz Niziołek (ur. 1962) zajmuje się teatrem XX i XXI wieku, tradycją romantyczną w polskim teatrze, krytyką teatralną, najnowszymi zjawiskami w teatrze polskim i europejskim, związkami teatru i historii. Jego eseje teatralne zostały zebrane w tomie Sny, komedie, medytacje (2000). Opublikował książki poświęcone twórczości Krystiana Lupy i Krzysztofa Warlikowskiego: Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy (1997) i Warlikowski. Extra ecclesiam (2008). Jest autorem monografii Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza (2004). Wydał antologie Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (1999, z Tadeuszem Kornasiem) i Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2012, z Moniką Kwaśniewską). Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Kierownik literacki Starego Teatru w latach 2004–2007, pomysłodawca festiwalu re_wizje i dyrektor artystyczny jego dwóch pierwszych edycji, poświęconych współczesnym interpretacjom tekstów romantycznych i antycznych. W latach 2008–2010 dyrektor artystyczny (wspólnie z Agatą Siwiak) Festiwalu Dialog Czterech Kultur w Łodzi. Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”.