Farma v jeskyni

Zespół

Farma v jeskyni, fot. Archiwum Farmy v jeskyni

 fot. Archiwum Farmy v jeskyni

Farma v jeskyni to międzynarodowe studio teatralne prowadzone w Pradze przez Viliama Dočolomanský’ego, który rozwija i bada ludzką ekspresję. Zespół zdobył reputację „współczesnego laboratorium”, udzielając twórczego „azylu” aktorom niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i kraju pochodzenia (Brazylia, Czechy, Hiszpania, Francja, Korea, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Wietnam). Grupa realizuje długoterminowe projekty kulturalne, w tym badawcze, tworząc spektakle w międzynarodowej koprodukcji oraz prowadząc działania interdyscyplinarne i edukacyjne. Zespół skupia się na przekazie ludzkiego doświadczenia, wychodząc poza słowa i ograniczenia konwencjonalnego rozumowania. Farma v jeskyni jest laureatem wielu czeskich i zagranicznych nagród, z których najbardziej prestiżową jest europejska nagroda Nowe Rzeczywistości Teatralne przyznana Dočolomanský’emu. Grupa reprezentowała Czechy na wielu prestiżowych festiwalach w ponad sześćdziesięciu miastach na trzech kontynentach.

Podczas czternastu lat istnienia Farma v jeskyni przekształcała się stopniowo ze studia laboratoryjnego, operującego w obszarze interdyscyplinarnej sztuki stwarzanej przez performera, w zaangażowany społecznie zespół, który wywołuje publiczną dyskusję. Tak było w przypadku trylogii Noc w mieście, podejmującej kwestie życia miejskiego i poruszającej współczesne problemy społeczne, zwykle ignorowane przez społeczeństwo. Część pierwsza trylogii, Informatorzy, miała premierę w 2014 roku, a część druga, Disconnected, w roku 2016.

farminthecave.com