Chiara Guidi

Chiara Guidi, fot. Simona Barducci

fot. Simona Barducci

Chiara Guidi wspólnie z Romeem i Claudią Castellucci założyła Socìetas Raffaello Sanzio, dziś znane pod nazwą Socìetas. Prowadzi indywidualne badania nad głosem jako kluczem pomagającym wydobyć brzmienie i znaczenie tekstu, ale także jako ciałem, działaniem i obrazem; stosuje swą technikę wokalną zarówno w pracy nad produkcjami skierowanymi do dojrzałego widza, jak w pracy nad autorską koncepcją teatru związanego z dzieciństwem. Członkami zespołu Socìetas od 1981 roku są Romeo Castellucci, Chiara Guidi i Claudia Castellucci, mający to samo podejście do teatru, który kładzie nacisk na elementy wizualne, plastyczne i brzmieniowe. Pracując w Socìetas, którego spektakle prezentowane były na najważniejszych międzynarodowych festiwalach teatralnych na wszystkich kontynentach, Chiara Guidi prowadzi autorskie badania nad głosem i słowem mówionym.

societas.es