Biogram

Antoni Libera

Reżyser

Antoni Libera, fot. Archiwum Teatru Dramatycznego

fot. Archiwum Teatru Dramatycznego

Antoni Libera (ur. 1949, Polska) jest pisarzem, tłumaczem, reżyserem, znawcą twórczości Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Samuela Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą: w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Dotychczas zrealizował blisko trzydzieści spektakli. Tłumaczył również tragedie Sofoklesa, Williama Szekspira (Makbet), Jeana-Baptiste’a Racine’a (Fedra) i Oscara Wilde’a (Salome). Dokonał nowych przekładów kanonu poezji Hölderlina i Kawafisa. Przekłada też libretta operowe. Jego powieść Madame stała się jednym z bestsellerów ostatnich dekad i została przełożona na dwadzieścia języków. W 2002 roku znalazła się w ścisłym finale Międzynarodowej Dublińskiej Nagrody Literackiej IMPAC. W 2009 roku autor wydał prozę autobiograficzną Godot i jego cień, w której w beletrystycznej formie opowiedział o swojej wieloletniej fascynacji dziełem Becketta, uwieńczonej spotkaniem z pisarzem w Paryżu w 1978 roku. Opublikował również tryptyk nowelistyczny Niech się panu darzy.