Biogram

Andrzej Draguła

Badacz

Andrzej Draguła, fot. Krzysztof Król

fot. Krzysztof Król

Andrzej Draguła (ur. 1966) jest księdzem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. teologii, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Komunikacji Religijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym. W 2006 roku profeseur invité na Uniwersytecie w Montrealu. Jest autorem książek: Eucharystia zmediatyzowna. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji (2009), Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji (2010), Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (2012), Bluźnierstwo. Od grzechu do przestępstwa (2013), Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015), Czy Bóg nas kusi? 55 pytań o wiarę (2015). Członek redakcji kwartalnika „Więź”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu teologii pastoralnej, homiletyki i komunikacji religijnej (symbolicznej, wizualnej, tekstowej) oraz teologicznymi aspektami sztuki współczesnej (filmu, teatru, sztuk wizualnych). Mieszka w Zielonej Górze.