Aktualności

Przedłużamy terminy zgłoszeń na warsztaty

Trwają jeszcze zapisy na warsztaty Chiary Guidi z Socìetas Raffaello Sanzio oraz Theodorosa Terzopoulosa i Savvasa Stroumposa. Liczba miejsc ograniczona.

Chiara Guidi (Socìetas Raffaello Sanzio): GARDŁO. W trzech odsłonach (29–31 października i 2–6 listopada 2016)

Warsztaty skierowane są do osób, które poszukują doświadczenia teatralnego, uwzględniającego punkt widzenia zarówno aktora, jak i widza. Chcemy stworzyć spektakl w trzech odsłonach, inspirowany powieścią Antona Czechowa, głosem antropolog sądowej Evy Klonowski oraz starożytną, lecz spotykaną do dziś postacią douli – kobiety opiekującej się inną kobietą. Poprzez ćwiczenia, w pustej przestrzeni, zostanie zastosowana metoda pracy, ukierunkowana nie tyle na samo dzieło, ile przede wszystkim na sam proces jego formowania.
Zapisy do 26 października

Theodoros Terzopoulos, Savvas Stroumpos (Teatr Attis): Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa (10–11 listopada 2016)

Warsztaty stanowią wprowadzenie do treningu aktorskiego metodą Theodorosa Terzopoulosa. Ta znana i ceniona metoda nauczana jest w międzynarodowych akademiach i szkołach teatralnych oraz na uniwersytetach oraz inspiruje aktorów na całym świecie. Jest to intensywny trening psychofizyczny dla aktorów, bazujący na kontroli oddechu. To właśnie oddech, a nie ciało ludzkie jako takie, staje się dzięki tej metodzie centralnym elementem teatralnej kreacji.
Zapisy do 30 października

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Justyny Rodzińskiej-Nair: justyna@grotowski-institute.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Olimpiada Teatralna” z dopiskiem tytułów wybranych warsztatów.

Warsztaty aktorskie

GARDŁO. W trzech odsłonach

Chiara Guidi (Socìetas Raffaello Sanzio)
Warsztaty

Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa

Theodoros Terzopoulos, Savvas Stroumpos
MTT, fot. Karol Jarek

Aktualności

Radio Wrocław Kultura przyznaje Emocje 2016

Olimpiada Teatralna została nominowana przez słuchaczy Radio Wrocław Kultura jako jedno z 5 najważniejszych wydarzeń 2016 roku w kulturze.

 

EMOCJE: Nagrody Radia Wrocław Kultura

Olimpiada Teatralna została nominowana do konkursu na najważniejsze wydarzenie kulturalne roku 2016 we Wrocławiu.